maart 29, 2020

Day

Barend Bloem
29
mrt

FZ-werkers en de coronacrisis Barend Bloem

Wees goedsmoeds in tijd van voorspoed, maar denk op de kwade dag: ook deze heeft God gemaakt evenzeer als die; immers kan de mens van de toekomst niets ontdekken. (Prediker 7: 14) …  doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; … al wat Hij...
Lees verder