FZ en het coronavirus


De maatregelen met betrekking tot de coronapandemie hebben ook gevolgen voor zendingswerkers.

Veel van onze werkers hebben te maken met beperkende maatregelen, waardoor het contact met andere personen – en dat is bij zendings- en evangelisatiewerk toch het belangrijkste – moeilijk of niet meer mogelijk is.
Ook de reisbeperkingen hebben  gevolgen: Henk en Magda Courtz waren in Suriname, Barend Bloem was in Frans Guyana. Barend kon op 17 maart nog terugkeren, Henk en Magda zijn met één van de laatste vluchten vanuit Suriname op 21 maart naar Nederland teruggekeerd.
Hans en Encarnita van Bemmelen willen in juli en augustus met verlof naar Nederland komen. Zal dat door kunnen gaan?

Tot nu toe hebben wij nog geen bericht van onze werkers ontvangen dat zij met het coronavirus zijn besmet.

Onzekerheid alom, maar in deze omstandigheden mogen we weten dat we niet alleen zijn, dat we het niet alleen hoeven te dragen. God heeft ons elkaar gegeven en met elkaar mogen we bidden, voor onze werkers, voor elkaar. En bij dit alles mogen we weten dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Rom. 8:39 NBV.

Enkele praktische zaken:
Ons secretariaat is gewoon per e-mail bereikbaar: secretariaat @ filadelfia-zending.nl
Als het verlof van Hans en Encarnita van Bemmelen toch door zou kunnen gaan, dan zoeken wij voor de maanden juli en augustus nog woonruimte voor hen. Weet u iets? Laat het aan ons secretariaat weten.

Ook interessant