Project Ruama is gestopt, ander project wordt opgestart.

Na meer dan 20 jaar is er een einde gekomen aan het project dat Jannie Kruize in Mozambique had opgezet. Het werk in het kinderhuis kan helaas niet doorgezet worden en ook alternatieve mogelijkheden, zoals een melkproject, bleken niet haalbaar. In De Band die in maart is verschenen, heeft u hierover het nodige kunnen lezen en in de volgende editie zullen we er nog uitgebreid op terugkomen. Ondanks dat er nu een einde aan is gekomen, mogen we met dankbaarheid terugkijken op het vele goede werk dat Jannie daar heeft mogen doen.

Met dat het project Ruama gestopt is, wordt een ander project opgestart. Martin en Tirzah Hofman zijn zich aan het voorbereiden op een vertrek naar Zuid Afrika. Zij zijn van plan eind december 2021 te vertrekken en ze willen zich daar richten op evangelisatie. Op onze site kunt u meer over hen lezen. Eén van de onderdelen van hun voorbereiding is het op orde krijgen van de benodigde financiële ondersteuning. Wilt u eens in overweging nemen of u daarin iets kunt bijdragen?

Ook interessant