Barend Bloem

Barend (1955) sinds 1979 getrouwd met Diny (1956). Vier kinderen, waarvan drie getrouwd. Jongste dochter Cora (1994) is nog thuiswonend.

Periode 1986 tot 1999 te Frans Guyana

  • vluchtelingenwerk onder Surinaamse vluchtelingen (1986-1992)
  • ondersteunend gemeentewerk in samenwerking met
    “Église Chrétienne Évangélique” (1986-1999)
  • tolk (1992-1999)

Terug in Nederland o.a. werk in het onderwijs (1999-2009 )

Sinds 2009 reis ik twee keer per jaar naar Suriname en Frans Guyana waar ik voor minimaal 6 weken verblijf ter ondersteuning van leiders van christelijke gemeenten en een aantal gemeenschappen in het grensgebied Frans Guyana/Suriname. (zie: http://barendendiny.nl)
Buiten die periode word ik voor de zondagen door diverse gemeentes gevraagd voor het vervullen van spreekbeurten.
Daarnaast wordt er incidenteel een beroep op me gedaan voor het geven van studies in diverse gemeentes.
Diny heeft een volle baan in de zorg. Voor mij blijft er thuis voldoende over om in de huishouding een bijdrage te leveren.

En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.
(2Timoteüs 2 vers 2)

Project Frans-Guyana/Suriname

Barend werkt voor het Project Frans-Guyana/Suriname Dit project heeft tot doel de ondersteuning van christelijke gemeenten in Frans Guyana. Hiervoor maakt Barend jaarlijks enkele reizen naar Frans-Guyana voor een periode van minimaal zes weken. Daarnaast dient Barend in Nederland een aantal gemeenten door prediking en Bijbelstudie.

Project Frans-Guyana/Suriname wordt ondersteund vanuit de hiervoor speciaal ontvangen giften.
Uw giften maken het mogelijk dat Barend zich kan inzetten voor dit project.
Filadelfia Zending vervult hierbij een coördinerende en administratieve rol.