Cees & Joke Terpstra

Cees Terpstra is fulltime werkzaam in dienst van het evangelie.
De belangrijkste activiteiten van Cees zijn prediking, het geven van Bijbelstudies, ouderen- en ziekenpastoraat en evangelisatiewerk.
Met zijn vrouw Joke – die hem op de achtergrond trouw steunt – volgde hij de opleiding aan de Evangelische Bijbelschool. Direct na hun afstuderen in 1975 zijn ze begonnen als fulltimer. De Heer heeft hen door al de jaren heen bijzonder bevestigd.

Project ‘In de Wijngaard’

Cees werkt voor het project ‘’In de Wijngaard’.

Dit project richt zich op evangelisatie, gemeente-opbouw en pastoraat.

Het belangrijkste doel van het project is om mensen tot geloof in God en Zijn Zoon Jezus Christus te brengen.
Daarnaast is het doel dat christenen worden opgebouwd in hun geloof en beter gaan functioneren in een kerk of geloofsgemeenschap.

Hiertoe worden onder meer de volgende activiteiten verricht.

  • meewerken aan evangelisatiecampagnes, persoonlijk evangelisatie,
  • ondersteuning van kerken en geloofsgemeenschappen bij evangelisatie;
  • ondersteuning van kerken en geloofsgemeenschappen door prediking en eventueel het verrichten van andere voorgangerstaken
    bijstand in het pastoraat
De activiteiten van Cees

Prediking

Cees heeft goede contacten met verschillende gemeenten in het land. Daarom is hij iedere zondag onderweg om ergens met het Woord van God te dienen.

Bijbelstudie

Op diverse plaatsen in het land geeft Cees Bijbelstudies. De ene keer wordt een Bijbelboek bestudeerd, de andere keer een bepaald onderwerp. Cees vindt het erg belangrijk dat christenen Gods Woord leren kennen en dat gebruiken als leidraad in hun leven.

Pastorale zorg

Cees ervaart dat God ook het bezoeken en pastoraal begeleiden van ouderen en zieken op zijn hart heeft gelegd. Met name onder ouderen is er erg veel eenzaamheid. Hij ervaart het als een bijzondere zegen als hij hen geestelijk kan ondersteunen, soms tot aan het sterven toe. Dan wordt er ook regelmatig een beroep op hem gedaan voor de leiding van een rouwdienst.

Evangelisatie en conferenties

Evangelisatie-activiteiten van Cees zijn onder meer het leiden van evangelisatie-tentcampagnes en het spreken tijdens conferenties.

Uw giften maken het mogelijk dat Cees zich kan inzetten voor Project ‘In de Wijngaard’. Filadelfia Zending financiert dit uit giften die specifiek voor dit project zijn gegeven, alsmede uit de vrije middelen als te weinig specifieke giften voor het project worden ontvangen.
Mede door de ondersteuning die Filadelfia Zending geeft, is het mogelijk dat Cees al vele jaren Christus en
Zijn gemeente fulltime kan dienen door zijn werkzaamheden voor het project ‘In de Wijngaard’.