Eric & Martha Donker

Even voorstellenProjectWat betekent FZ?Giften

Eric Donker werkt sinds 1 augustus 2013 twee dagen per week als evangelist.
Hij is 26 jaar getrouwd met Martha en samen hebben ze vier kinderen; Tamara, Paul, Lisa en Judith. Tamara is getrouwd met Gert en ze hebben een zoontje van drie, Joshua. Paul woont op zichzelf en is aan het werk als leerkracht. Lisa studeert International Development studies in Wageningen. Op dit moment woont alleen Judith nog thuis in Nieuw Buinen.
Eric is de overige dagen werkzaam als leerkracht voor groep 7/8 aan een christelijke basisschool in Blijham.

Sinds ik tot geloof ben gekomen heb ik altijd een sterk verlangen gehad om met anderen over het evangelie te spreken.
Met name in Delfzijl ben ik actief geweest in het evangeliseren. Ook daarna heb ik het evangelie met veel mensen mogen delen.
Ik ervaar een sterke bewogenheid voor mensen die de Here Jezus niet kennen. Ik geloof dat mijn gave ligt op het gebied van persoonlijke evangelisatie.

foto's FZ-1-2

Eric werkt voor Evangelisatieproject Noord-Nederland.

Dit project richt zich op evangelisatie, gemeenteopbouw en pastoraat.
Het belangrijkste doel van het project is de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus tot redding en hoop. Het gaat erom dat mensen tot geloof in God en Zijn Zoon Jezus Christus komen, zodat levens ten goede worden veranderd. Daarnaast is het doel dat christenen worden opgebouwd in hun geloof en (meer) gaan functioneren in een kerk of geloofsgemeenschap.

Eric is actief op het gebied van straatevangelisatie.

Hij is bijna elke donderdag te vinden in het centrum van Stadskanaal, om met jongeren over het evangelie te spreken.
Om dit een goed gevolg te geven is hij op dit moment bezig met een Alpha cursus waar een aantal christelijke jongeren komen en een aantal ongelovige jongeren die hij (onder andere) heeft leren kennen bij het evangeliseren op straat.

Verder heeft Eric veel contacten gelegd en bezoekt veel mensen thuis om over het evangelie te spreken.
Ook wil hij ondersteuning bieden bij evangelisatie-acties van gemeentes. Door spreekbeurten in verschillende gemeentes wil hij christenen stimuleren in hun geloofsleven.
Daarnaast vind hij het belangrijk om goede relaties en contacten te onderhouden en hoopt zo tot zegen te zijn voor de gelovigen.

foto's FZ-1
foto's FZ-1-3

Er zijn twee doelgroepen die Eric’s specifieke aandacht hebben;
onbereikte bevolkingsgroepen in Nederland zoals Turken, Koerden, Afghanen, etc. en daarnaast jongeren.
Hij wil jonge mensen stimuleren volwassen te worden in hun geloof en uitdagen om werkers te worden in Gods Koninkrijk.
Werkers in de zin dat jongeren bewogen raken en dat er visie ontstaat om mensen te winnen.

Uw giften maken het mogelijk dat Eric zich kan inzetten voor Evangelisatieproject Noord-Nederland. Filadelfia Zending financiert dit uit giften die speciaal voor dit project zijn gegeven, alsmede uit vrije middelen als te weinig specifieke giften voor het project worden ontvangen.

Eric over de betekenis van FZ voor hem:

Filadelfia zending betekent voor mij een stuk feedback.
Het is een ondersteuning van een groep positieve christenen die het financiële en zakelijke gedeelte voor mij behartigen en zo de mogelijkheid bieden om mijn passie voor Jezus Christus uit te voeren.
Ook is het fijn dat de mensen van Filadelfia Zending gericht zijn op goede relaties met de gemeentes.