Evangelisatieproject Albina

Even voorstellenProjectWat betekent FZ?Giften
Uitgezonden en ondersteund door Filadelfia Zending, werkten Rob en Els Sussenbach sinds 1966 in Albina, het grensstadje in het oosten van de Republiek Suriname en Frans Guyana. DSCN2341 Rob en Els bij de heg
Familie Sussenbach Op 8 september 2017 is Rob Sussenbach op 76-jarige leeftijd door zijn Heer en Heiland thuisgehaald. Rob was de laatste periode van zijn leven ernstig ziek.

Het project wordt voortgezet door de lokale oudsten van de kleine zelfstandige gemeenten aan beide zijden van de Marowijnerivier. Filadelfia Zending blijft met hen verbonden

Evangelisatieproject Albina

De eerste jaren dat Rob en Els Sussenbach als zendingwerkers actief waren, kenmerkten zich door evangelisatiewerk in de dorpen langs de grensrivier de Marowijne, met name onder de Caraib-indianen (nu: Inheemsen) en op de savanne onder een andere Indianenstam, de Arowakken.

Daarna kwam de noodzaak tot het stichten van plaatselijke gemeentes in de dorpen, waarbij de bouw van een Bijbelcentrum met functionele taken werd gerealiseerd. De Bijbelschool met een vormingsprogramma was voor leiders en oudsten van verschillende met hen verbonden gemeenten. Na de binnenlandse oorlog in 1992 breidde het werk zich uit onder de Marrons (nakomelingen van gevluchte slaven uit Afrika). Een deel van de Inheemse gelovigen is tijdens de strijd naar Frans Guyana gevlucht en heeft daar het gemeenteleven gecontinueerd en uitgebreid.

Ook het kinder- en jeugdwerk heeft steeds een voorname plaats in de zendingsarbeid gehad. Dit heeft geleid tot bemoeienis met het onderwijs, dat na de oorlog door hun dochter Jeanine ter hand is genomen. Vanaf 2005 tot 2012 waren Jeanine en haar man Ruben verantwoordelijk voor het internaat van leerlingen voor voortgezet onderwijs. Vanwege plotseling veranderde inzichten van de overheid, die ingrijpend voor het internaat zouden zijn, heeft het bestuur van de gemeente besloten – voor onbepaalde tijd – tot sluiting van het internaat over te gaan. Het kinder- en jeugdwerk leidt hier niet onder. In tegendeel, het werk breidt zich uit en er kunnen veel verantwoordelijkheden worden overgedragen aan Jeanine en Ruben (dochter en schoonzoon van Rob en Els) en de lokale oudsten van de gemeenten.

Mede dankzij de giften die u speciaal voor dit project geeft, kan het werk doorgaan. Het geld wordt besteed aan het ondersteunen en bijstaan van lokale werkers en de zelfstandige gemeenten in het Marowijnegebied.