Hans & Encarnita van Bemmelen

Even voorstellenProjectWat betekent FZ?Giften
2016_hans_encarnita “Vanaf mijn eenentwintigste jaar heb ik in de zending in Spanje gewerkt, eerst in een gemeente in Lerida, daarna een jaar bij Operatie Mobilisatie, hoofdzakelijk in Granada”. Zo vertelt Hans van Bemmelen zijn verhaal.
In die stad heeft hij drie jaar evangelisatie werk onder zigeuners gedaan, waardoor een levendige gemeenschap ontstond.

Vanaf de allereerste start bleek dat Hans grote affiniteit boeken had, dat resulteerde in een eigen christelijke boekwinkel. De etalage was een blikvanger. Niet alleen omdat hier veel christelijke lectuur werd uitgestald en verkocht, maar ook omdat de achterliggende winkelruimte als gespreksruimte diende voor belangstellenden in het evangelie. Naast zijn leidinggevende taak in de lokale gemeente, heeft hij veel plezier in dit evangelisatiewerk gehad.

Sinds kort is hij volgens de Spaanse begrippen “gepensioneerd”. De winkel moest worden gesloten, maar het evangelisatiewerk gaat door.
Hans is nogal taalgevoelig en zoekt graag contact met anderen, vooral migranten in de grote stad Granada.Dat kan hij doen doordat hij wat van hun taal heeft geleerd. Hij spreekt bijvoorbeeld een beetje Wolof, een Senegalese taal. Vervolgens spreekt hij mensen in hun eigen taal aan.

Hans is nu veertig jaar in Spanje werkzaam, al die jaren gesteund door zijn vrouw Encarnita.

De band met Filadelfia-Zending dateert vanaf 1983. Zij hebben drie kinderen: Ruben, Loïda en Daniël.
Ruben is ook actief bij de zending betrokken.
Als u meer over hen wilt weten, dan kunt u het boek “God werkt door mensen” bestellen.

Hans en Encarnita werken voor Evangelisatieproject Granada.

Wat dit project inhoud, vertelt Hans hieronder:

De boekwinkel en bibliotheek

De boekwinkel en bibliotheek
Toen wij 30 jaar geleden de boekwinkel en bibliotheek begonnen, hadden wij maar weinig materiaal, maar na al die jaren is daar heel wat bijgekomen. De boekwinkel is nu gesloten en een gedeelte van de boeken en de kasten staat nu in de zaal van de gemeente waar ik de donderdagen open dag houd. Wij proberen het materiaal nu nog zo goed mogelijk te gebruiken tot zegen van het werk van de Heer. Als iemand nog een boek nodig heeft of met mij wil praten, dan heb ik daar gelegenheid voor. Het voordeel is dat er daar veel meer ruimte is en mogelijkheid om met de beamer de Jezus film of andere films op de muur te projecteren.

hans van bemmelen 1

De gemeente

De eerste tijd dat ik de donderdagen opende in de gemeentezaal kwamen er weinig of geen mensen, maar nu komen er steeds meer.
Het zaaltje begint de laatste tijd een beetje te klein te worden, er komen steeds meer mensen naar de samenkomsten. Daarom willen wij er een zaaltje van 5m x 6m bijkopen, maar dat zaaltje is van de bank en die kan het nu nog niet verkopen. Wij vragen daar uw gebed voor.

Ook denk ik er wel eens aan een groter gebouw in een andere straat te kopen, maar het mooie van het huidige gebouw is dat het naast een park is, en sinds vorig jaar zijn wij begonnen met kinderevangelisatie in het park.
Daarvoor had ik altijd de vrijdagen een kinderclub in de boekwinkel met kinderen van gelovigen en andere kinderen van de straat. Die kinderclub hebben wij toen verhuisd naar de zaal van onze gemeente en later zijn wij begonnen om dit in het park te doen. Wij beginnen dan eerst met spelletjes, zoals verstoppertje en voetballen.
Hans van Bemmelen 2

De kinderen

Hier bereiken we mee dat andere kinderen van het park vragen om mee te mogen doen.
En als wij dan later overgaan om een verhaal uit de Bijbel te vertellen dan blijven zij daar ook gewoon bij. Ook volwassen mensen blijven staan luisteren. Daarna is er koek en limonade, soms in het park zelf, of wij nemen de kinderen mee naar de gemeentezaal en als hun ouders er bij zijn, worden die ook uitgenodigd.

Nog even ter verduidelijking: de boekwinkel heb ik gesloten, omdat ik nu volgens de Spaanse wet met pensioen ben en dan geen bedrijf kan hebben. Ik ben dan wel met pensioen als boekhandelaar maar niet als zendeling zoals u kunt begrijpen.
Ik geloof dat iedere christen een zendeling moet zijn in zijn omgeving en vooral als hij met pensioen gaat dan kan hij “fulltime zendeling” zijn. Wel hebben wij het nu iets makkelijker en wat meer tijd om groenten te kweken in onze tuin en te genieten van de natuur rondom ons huis.

Uw giften maken het mogelijk dat Hans zich kan blijven inzetten voor dit evangelisatieproject.

Filadelfia Zending vult zijn bescheiden pensioen aan, zodat hij zijn werkzaamheden kan blijven doen.
FZ financiert dit uit giften die speciaal voor dit project zijn gegeven, alsmede uit de vrije middelen als te weinig specifieke giften voor dit project worden ontvangen.