Henk Kreuger

In Memoriam Henk Kreuger

In de vroege morgen van vrijdag 23 september 2016 is op 92 jarige leeftijd onze oudste zendingswerker, broeder Henk Kreuger in St. Laurant, Frans Guyana, door zijn Heer en Heiland thuisgehaald. Henk was, na een val en een longontsteking, een week eerder in het ziekenhuis terecht gekomen. Hij heeft sinds 1969 in Frans Guyana gewoond en gewerkt en is daar op 26 september overeenkomstig zijn wens ook begraven.

De laatste jaren zijn voor onze broeder niet gemakkelijk geweest. Hij leidde een bijzonder eenvoudig leven, maar bij een ontmoeting enkele jaren geleden zij hij tegen mij: “Wat heb ik toch een mooi leven gehad”. We herinneren ons daarbij zijn rotsvaste vertrouwen en afhankelijkheid van zijn Heer. Wanneer een gesprek over hemzelf ging, hij zei steevast: “dankzij Gods genade”.

De veehouderszoon uit het Gooi ging in het najaar van 1969 op uitnodiging van zendeling Willy Gyger vanuit Albina in Suriname naar Frans Guyana en ging er samenwerken met l’Eglise Chrétienne Evangélique, de “Vergadering van gelovigen” in Cayenne. Daar vandaan verhuisde Henk naar de zendingspost in Saint Laurant du Maroni aan de Marowijnerivier. Vanuit Saint Laurent reisde hij dan naar de vele dorpjes in heel Frans Guyana om te getuigen van de kracht van het evangelie en om christenen te bemoedigen.Henk getuigde op zijn eigen wijze van zijn Heer en Heiland. We hebben Henk gekend als een trouwe, biddende en dienende broeder, die door zijn eenvoud vele harten heeft weten te bereiken.

Broeder Henk, zoals we hem vaak noemden, was de nestor van de met FZ verbonden zendelingen. Hij was geen leider, maar vooral een contactman. Vanuit het intensief contact met zijn Heer en Heiland ontving hij kracht om vooral één op één contacten te leggen en te onderhouden met mensen die hem nodig hadden. Soms ging hij op pad met een zak rijst en zijn Bijbel, maar heel vaak ook met christelijke lectuur of kalenders.

Henk was vooral een pionier die in het bijzonder door de colportage met de jaarlijkse scheurkalender “La Bonne Semence” alom bekend was in heel Frans Guyana. Zijn markante verschijning (de man met de lange baard) heeft daar zeker ook aan bijgedragen.

“Dit is mijn land”, zoals hij eens terloops tegen mij zei. Velen zullen hem zeker gaan missen, maar mogen dan weten, dat hij nu mag zijn, waar hij zo graag over sprak. Daar te zijn waar ook Zijn Heer is, waar geen moeite en pijn is, dat is toch verre weg het beste.

Ook als bestuur van Filadelfia Zending zullen we hem missen, onze oudste actieve zendingswerker! We zijn dankbaar dat we hem gekend hebben en van hem hebben mogen leren.

Namens het bestuur van de Stichting Filadelfia Zending,

Piet A. Verkerk, voorzitter