Jannie Kruize

Lange tijd dacht ze dat baby’s haar zorg niet waren. Totdat ze ontdekte dat God dingen anders leidt en dat haar opdracht juist op baby’s betrekking had. De Nederlandse Jannie Kruize (geboren in 1961) is verpleegkundige en hoofd van babyhuis Abia in Mozambique.
Sinds 1997 werkt Jannie Kruize met veel enthousiasme in Mozambique. Na eerst een periode te hebben gewerkt in Inhaminga, begon ze in 2001 in Marromeu een nieuw babyhuis op het beveiligde fabrieksterrein van de grote suikerfabriek aldaar. Daar heeft ze bijna veertien jaar met zegen mogen werken. Vele tientallen kinderen woonden gedurende die jaren voor een kortere of langere periode in één van de huizen van het Ruama-project.

Vanaf 2012 is er in Luabo – aan de andere zijde van de Zambezirivier – een dependance van het babyhuis in Marromeu opgezet. Zodoende was in Luabo al een start gemaakt met een nieuw huis, toen het babyhuis in Marromeu gesloten moest worden. Verschillende kinderen die – vanwege het ontbreken van familie – niet terug konden, zijn meeverhuist naar Babyhuis Abia in Luabo. Daar werkt Jannie nu verder aan de opbouw van het babyhuis en is ze druk bezig om een goed team van werkers te vormen dat in staat zal zijn te zijner tijd zelfstandig het werk voort te zetten.

Project Ruama heeft tot doel opvang en zorg te bieden voor baby’s van 0 tot ongeveer 2 jaar. De meeste kinderen zijn halfwezen of wezen. Meestal zijn het baby’s waarvan de moeder is overleden. Soms tijdens of na de bevalling door gebrek aan voedsel, waardoor ook het kind de hongerdood zal sterven, vaak ook als gevolg van aids.
De naam Ruama is Portugees voor het Hebreeuwse Ruchama, afgeleid van het woord voor baarmoeder, en betekent letterlijk ‘God ontfermt Zich’. De achterliggende gedachte hierbij is het bijbelboek Hosea, waarin God het herstel van een verbroken relatie belooft. We willen hiermee uitdragen dat we hopen en bidden dat God als Vader de baby’s en kinderen in het babyhuis zal omringen met Zijn liefde, en dat wij door Gods liefde aan de verzorging van deze kinderen mogen bijdragen.

Als de (pleeg)ouders of de vader of moeder vroeg genoeg op de hoogte zijn van Ruama, volgt er een gesprek. Als het mogelijk is, blijft het kind thuis en zorgt Ruama voor hulp, meestal in de vorm van melk. Iedere vrijdagmorgen komt de vader of moeder of een ander familielid met het kind op het spreekuur en wordt het kind gewogen. Medewerkers van het babyhuis – mensen uit de lokale bevolking – houden dan een meditatie en geven preventieve zorg.

Als het kind niet thuis verzorgd kan worden, dan wordt het in het babyhuis opgenomen. Voorwaarde is dan wel dat het kind regelmatig bezocht wordt door familie. Want contact is een voorwaarde om het voor het kind mogelijk te maken dat het na het tweede jaar weer kan integreren in de familie. Het babyhuis is er om te helpen, niet om het over te nemen.

Mozambique
Het land Mozambique is 20 keer zo groot als Nederland met ongeveer eenzelfde hoeveelheid inwoners. Het is een van de drie armste landen van de wereld, mede door de ‘tegenwerking’ van de natuur. Overstromingen, overmatige hitte en cyclonen maken de oogst kapot.
Onderwijs en gezondheidszorg zijn lang niet voor iedereen toegankelijk. De meeste meisjes zijn ongeschoold en trouwen erg jong. Hoewel ze lichamelijk nog niet toe zijn aan kinderen, krijgen ze die wel, waardoor veel van hen in het kraambed sterven. Bovendien zien veel meisjes makkelijke verdiensten in de prostitutie en helpen zo mee aan de razendsnelle verspreiding van aids.

Zie ook www.ruama.nl

Uw giften maken het mogelijk dat Project Ruama met babyhuis Abia kan functioneren en dat Jannie Kruize met haar lokale medewerkers zich daarvoor kunnen inzetten. Filadelfia Zending financiert dit uit giften die speciaal voor dit project zijn gegeven, alsmede uit vrije middelen als te weinig specifieke giften voor het project worden ontvangen.