Joanne

Ik ben Joanne, gedreven, doorzetter, sociaal, direct, zorgzaam en ik heb humor. Ik heb een onderwijsachtergrond. Naast basisonderwijs en middelbaar speciaal onderwijs, ben ik voornamelijk werkzaam geweest op ISK’s. Dit zijn middelbare scholen voor anderstaligen tussen de 12 en 18 jaar. Zij moeten in korte tijd de Nederlandse taal leren, zodat zij door kunnen stromen naar een reguliere middelbare school. In december 2015 heb ik samen met een collega een middelbare school opgezet voor het grootste vluchtelingenkamp in Nederland, in Nijmegen: Heumensoord. In twee maanden tijd hebben we deze school opgezet en er gingen op 11 januari 2016 263 jongeren naar hun eerste school in Nederland. Ik had de functie van teamleider en onderwijscoördinator. Een groots intensief project, maar zeker de moeite waard!

Hoe zou de wereld eruit zien als elk kind de mogelijkheid krijgt om naar school te gaan? Een situatie waarin armoede, oorlog of andere omstandigheden geen reden zijn om niet naar school te gaan. Ik geloof dat de wereld er dan een stukje beter uit ziet. Vandaar dat ik mijn bedrijf School of Hope opgezet heb. Dit bedrijf heeft de missie: elk kind gaat naar school!
In de afgelopen jaren dat ik in het onderwijs heb gewerkt in zowel Nederland als buitenland, heb ik gezien hoe belangrijk onderwijs is. Armoede of oorlog mag nooit een reden zijn om niet naar school te gaan! Onderwijs haalt kinderen uit armoede, onderwijs geeft nieuwe perspectieven aan kinderen, onderwijs geeft kinderen hoop!

Mijn visie is dat goed onderwijs aan kinderen een van de belangrijkste aspecten is zich te ontwikkelen. Ook als een kind getraumatiseerd is, uit oorlogsgebied komt of in armoede leeft, is onderwijs belangrijk! Onderwijs aan kinderen zorgt ervoor dat zij even uit de situatie stappen waar ze zich in bevinden. Onderwijs zorgt voor structuur, iets wat zo belangrijk is om hoop te blijven houden en door te gaan! Daarom is het van belang dat in situaties waar kinderen niet naar school gaan, onderwijs opgezet wordt. Dit is dan ook mijn doel en mijn passie!

Ik hoop daarbij met verschillende organisaties en overheden te kunnen samenwerken. Ik zie voor ogen dat ik samen met plaatselijke organisaties scholen opzet, leerkrachten train, zodat het mes aan twee kanten snijdt: werkgelegenheid voor volwassenen of studenten en onderwijs aan kinderen!

Joanne werkt in het kader van project School of Hope in Libanon. Hoe ze dit doet, vertelt ze hieronder:
Het project dat ik in Nijmegen op de Heumensoordschool heb gedaan is goed te vergelijken met wat ik in het buitenland zou willen doen. Ik wil daarom mijn werk gaan voortzetten in Libanon onder de Syrische vluchtelingen. Toen ik in februari op netwerkreis was, heb ik gemerkt hoe belangrijk de taal is. In Nederland heb ik al een jaar de Arabische taal geleerd, dat wil ik in Libanon verder aanpakken. Naast een taalstudie ga ik samenwerken met de organisatie Heart for Lebanon en richt me dan specifiek op reeks_breeks_d

Waarom?


Ik geloof dat we allemaal geroepen zijn om getuigen te zijn in deze wereld. Hiervoor hoef je niet perse naar het buitenland. Ik wil mijn gaven en talenten inzetten om de Here God te dienen en groot te maken. Ik wil graag Zijn liefde laten zien aan de mensen om me heen. Heart for Lebanon is een christelijke organisatie die mijn passie deelt. Juist in deze tijd zijn mensen op zoek naar Jezus. De scholen die Heart for Lebanon opzet, hebben een christelijk karakter, maar alle kinderen krijgen de mogelijkheid om daar naar school te gaan. Zo horen alle kinderen van die school over Jezus, bidden ze met elkaar en is er een wekelijks bijbeluur met de hele school. Ik hoop een schakeltje te zijn in het koninkrijk van God. Ik hoop dit te kunnen doen door relaties te leggen en me afhankelijk van God op te stellen, zodat Hij door mij heen kan gaan werken!

School of Hope heeft ook een eigen website neem eens een kijkje op: http://www.schoolofhope.nl

Uw giften maken het mogelijk dat Joanne zich kan inzetten voor het project School of Hope in Libanon.
Filadelfia Zending financiert dit uit giften die speciaal voor dit project zijn gegeven.