Juraj Kocmunda

Even voorstellenProjectWat betekent FZ?Giften
Mijn naam is Juraj Kocmunda. Ik ben geboren in 1987 in Slowakije, in een Christelijk gezin als het vierde kind van mijn ouders.
Mijn moeder en vader hebben in hun leven een prachtig voorbeeld gegeven van wat het betekent om Christen te zijn. Het spreekt vanzelf dat hun invloed voor mij de weg effende naar het kruis van Christus. Hun woorden en levensstijl lieten mij zien dat leven met Christus werkelijkheid is en dat Hem te volgen de beste en enige richting voor mijn leven is. Toen ik 9 jaar oud was, besloot ik Christus te volgen als mijn Verlosser en mijn Heer. Ik geloofde in Hem en in zijn werk op het kruis, ik beleed mijn zonden en aanvaardde zijn vergeving. Ik wist dat op die dag mijn zonden werden weggewassen en dat ik Gods kind was geworden dat voor altijd bij Hem hoort. Toen ik opgroeide werd mijn relatie met de Heer dieper. En evenzo mijn relatie tot Zijn gemeente en tot het werk van de Heer in al z’n vormen.  02 Jura Kocmunda
 03 Gemeente Nove Mesto Tijdens mijn studie aan een Technische Hogeschool – ik wilde technicus worden en ook automonteur – werd ik benaderd door een van de leiders van de christelijke gemeente in Nove Mesto nad Váhom met het verzoek om in hun gemeente te komen helpen met het jeugdwerk. In die tijd was deze kleine gemeente begonnen met het opzetten van een speciale jeugdgroep in het souterrain van een oud historisch gebouw. De bedoeling was om een plek te creëren waar het evangelie gebracht kon worden aan jonge mensen “van de straat”. Een plek waar ze een goede tijd konden hebben in een christelijke sfeer, zonder alcohol, sigaretten, drugs en andere gevaren waar ze dagelijks aan bloot gesteld worden.
Door de genade van God was ik in staat om naar de stad Novo Mesto te verhuizen zodra ik mijn studie in Bratislava met succes had afgerond en ben ik deel gaan uitmaken van de jeugdleiding onder toezicht van de oudsten van de gemeente. In de loop van de tijd heeft de Heer mijn bediening uitgebreid tot buiten de grenzen van deze plaatselijke gemeente.

 Christelijk Centrum Berea

Vanuit het Christelijk Centrum Berea werkt Juraj Kocmunda in Slowakije met een breed taakgebied, met nadruk op jeugdwerk. Naast het jeugdwerk in de christelijke gemeente in Nove Mesto nad Váhom, organiseert hij landelijke jeugdweekenden, verschillende evangelische bijeenkomsten en ook jeugdkampen in de zomer en winter. Verder is hij verantwoordelijk voor het organiseren van zomerseminars waar onderwijs wordt gegeven door verschillende Bijbelleraren uit de Tsjechische Republiek en andere landen.

 04 Gemeente Nove Mesto

Juraj Kocmunda ontvangt zijn inkomen van Kresťanské centrum BEREA (Christelijk Centrum Berea) in Slowakije. Filadelfia Zending ondersteunt het Christelijk Centrum Berea hiervoor.

Slowakije

Hoewel Slowakije lid is van de Europese Unie en de economische situatie sinds het einde van het communisme sterk is verbeterd, is het voor de kleine gemeenten in Slowakije die samen Christian Centre Berea hebben gevormd, nog altijd moeilijk om hem te onderhouden.
Filadelfia Zending maakt de inzet van Juraj mogelijk door de salariskosten van Juraj aan het Christelijk Centrum Berea te betalen.