Kovina en Gertrude Mutenda

Even voorstellenProjectWat betekent FZ?Giften
Kovina en Gertrude Mutenda zijn beide full-timers in Christelijk werk.
Kovina is directeur van het Christian Resource Centre. Hij doet hiervoor ook het meeste administratieve werk.
Verder is hij bestuurslid van de Bijbelschool in Smafya en voorzitter van de directieraad van Calvary Radio.
Daarnaast is hij actief als Bijbelleraar.
Gertrude heeft een bediening onder vrouwen als leraar en coördinator van vrouwenconferenties.
Kovina en Gertrude Mutenda

Het Christian Resource Centre

Het Christian Resource Centre is een kleine organisatie met een beperkt budget die gerund wordt door enkele vrijwilligers en een ‘Executive Director’ die ook onbezoldigd vrijwilliger is. Het CRC is een lokaal – Zambiaans – initiatief dat ook volledig door Zambianen wordt uitgevoerd. Er zijn geen westerlingen bij betrokken die relatief veel geld kosten en maar een beperkt aantal jaren blijven, mooie beleidsplannen schrijven en dan weer vertrekken.

Kleinschalig

De kleinschaligheid is bijna aandoenlijk. In de jaarrekening wordt iedere ontvangst op naam van de gever verantwoord, ook de gift van 90 dollar van een mevrouw uit de Verenigde Staten. Aan de uitgavenkant is dan precies beschreven wat er voor die gift is aangeschaft. Geen dure infrastructuur, wel lage kosten, lokale betrokkenheid en verantwoording.
Zambia is een dunbevolkt, arm land in zuidelijk Afrika. Behalve de belangrijke hoofdwegen zijn wegen niet verhard. Door de armoede van een groot deel van de bevolking is fondswerving erg moeilijk. Het CRC probeert dan ook in het buitenland fondsen te werven.

Wat doet het CRC?

Het CRC stelt materialen ter beschikking aan Zambiaanse evangelisten. Materialen als fietsen, slaapzakken, muskietennetten, veldbedden en tenten. Hierdoor zijn langere tochten mogelijk, kunnen ze sneller verplaatsen en onderweg in hun eigen onderdak voorzien.
Het CRC verzorgt jaarlijks opleidingsseminars voor fulltimers met thema’s als evangelisatie, prediking en pastoraat en ook praktische zaken als agrarische vaardigheden.
Daarnaast verstrekt het CRC studieboeken en sponsort kinderen van fulltime werkers voor hun onderwijsbenodigdheden

Wat betekent FZ voor Kovina en Gertrude Mutenda?

Uw bijdrage stelt Kovina en Gertrude Mutenda in staat om hun werk uit te voeren. Voor hun levensonderhoud zijn ze namelijk afhankelijk van giften. Filadelfia Zending draagt bij in de kosten voor hun levensonderhoud.

Wat betekent FZ voor het Christian Resource Centre?

Door uw bijdragen kan het Christian Resource Centre meer evangelisten ondersteunen met materialen of geld. Het Christian Resource Centre is volledig afhankelijk van giften. Omdat veel christenen arm zijn, ontvangt het Christian Resource Centre vanuit Zambia maar weinig geld. Zonder buitenlandse hulp kan het CRC niet functoneren.