Werkers Arabische wereld en Azië

In de Aziatische en Arabische wereld zijn zendingswerkers waar Filadelfia Zending een relatie mee heeft. Zij kunnen werken in hun vakgebied of actief zijn als student
en in woord en werk getuigen van hun geloof in Jezus Christus. Zo willen zij Jezus Christus doen kennen op plaatsen waar Hij het minst gekend wordt. In hun dienstverlening willen zij aandacht geven aan de materiële, fysieke en geestelijke noden en behoeften van de mens. Zij integreren hun geloof in hun beroepsmatige leven of hun studie en leggen op natuurlijke wijze contact met mensen. Zij stellen hun beroep of studie ten dienste van de bevolking en werken veelvuldig samen met lokale organisaties.

Vertaal werk

Een ander taakgebied is vertaalwerk.
Om mensen de mogelijkheid te geven om de Bijbel in hun eigen taal te lezen, zijn er vertaalprojecten. Ook zijn er alfabetiseringsprojecten.
De alfabetiseringsprojecten zijn nodig als in een taal mensen zelfs nog niet kunnen lezen en schrijven. Twee derde van de wereldbevolking woont in Azië en de Arabische wereld.
Dat zijn zo’n 4 miljard mensen die vaak in armoede leven. Velen van hen kennen het evangelie niet. U kunt hen helpen door onze werkers te ondersteunen.

Anoniem

Voor de veiligheid van deze werkers is het beter dat wij hun echte namen niet noemen. Ook de landen waarin ze werken kunnen wij niet noemen. Wij begrijpen dat het lastig is om betrokken te zijn bij iemand die anoniem is. Helaas kan het niet anders. Wij zullen het fijn vinden als u hen toch wilt steunen, want zij hebben het nodig.

Op dit moment geen projecten

In Arabische wereld en Azië zijn werkers betrokken bij projecten van andere organisaties. Filadelfia Zending zorgt voor een deel van het benodigde geld, waardoor deze werker daar actief kan zijn.