Nalatenschap

Wil je na je overlijden nog bijdragen aan het werk van Filadelfia Zending? Dat kan op verschillende manieren.

Legaten

Je kunt dit doen door Filadelfia Zending in je testament te vermelden als begunstigde van een vastgesteld bedrag. Dit wordt een legaat genoemd.

Je kunt dan bijvoorbeeld de volgende tekst gebruiken: “Ik legateer vrij van rechten en kosten aan Stichting Filadelfia Zending te Zwolle een bedrag van € ……. Dit bedrag moet binnen vier maanden na mijn overlijden worden uitgekeerd.”.

Hiervoor moet je contact opnemen met een notaris, ook als je al een testament hebt.

Erfstelling

Een andere mogelijkheid is om in je testament Stichting Filadelfia Zending te benoemen tot enige of tot mede-erfgenaam Je kunt zelf bepalen hoeveel erfgenamen je in jouw testament wilt opnemen en welk percentage de verschillende erfgenamen ontvangen.

Je moet ook hiervoor contact opnemen met een notaris.

Erfbelasting

Filadelfia Zending heeft een ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van erfbelasting. Dit betekent dat het hele nagelaten bedrag ten goede komt aan het zendingswerk van Filadelfia Zending.

Informatie

Wil je meer informatie hebben?
Ons secretariaat wil die graag verstrekken. via het contactformulier  of bel (038-452 7933).

Notaris

Zoekt je een notaris? Of heb je algemene vragen over testamenten of andere notariële zaken?
Kijk dan op www.notaris.nl. of bel de notaristelefoon: 0900 – 346 9393