ANBI

Informatie met betrekking tot de ANBI-status

Stichting Filadelfia Zending is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Statutaire naam

Stichting Filadelfia Zending

Contact

Via [email protected] kun je met ons contact opnemen.

RSIN : (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 8184.16.713

Kamer van Koophandel :41014243

Bestuurssamenstelling: P.A. Verkerk, voorzitter, A. Klein Haneveld, secretaris, L. Bloem, penningmeester, G.D. Breur, P. Weigand, H. Wortelboer, M.R van Drongelen-Pleune

Beleidsplan: Filadelfia Zending heeft een beleidsplan. Meer weten? Beleidsplan 2021-2025

Beloningsbeleid: De bestuursleden worden niet beloond voor de uitoefening van hun bestuursfunctie. Als zij dat wensen, kunnen vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Zie verder het Beleidsplan 2021-2025  

Doelstelling De doelstelling wordt beschreven in het beleidsplan.  

Uitgeoefende activiteiten: Over de activiteiten die het afgelopen jaar zijn verricht, lees je meer in ons jaarverslag.  

Financiële verantwoording: In ons jaarverslag vind je een resultatenrekening en een balans.

ANBI: De toekenning van de ANBI-status is mede gebaseerd op deze onderbouwing in dit Standardformulier Publicatieformulier Fondsenwervende -instellingen