ANBI

Informatie met betrekking tot de ANBI-status

Stichting Filadelfia Zending is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Statutaire naam

Stichting Filadelfia Zending

Contact

Via info@filadelfia-zending.nl kun je met ons contact opnemen RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 8184.16.713 Kamer van Koophandel 41014243 Bestuurssamenstelling P.A. Verkerk, voorzitter, A. Klein Haneveld, secretaris, L. Bloem, penningmeester, G.D. Breur, P. Weigand Beleidsplan Filadelfia Zending heeft een beleidsplan. Meer weten? > Beleidsplan 2017-2020   Beloningsbeleid De bestuursleden worden niet beloond voor de uitoefening van hun bestuursfunctie. Als zij dat wensen, kunnen vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Zie verder het Beleidsplan 2017-2020   Doelstelling De doelstelling wordt beschreven in het beleidsplan.   Uitgeoefende activiteiten Over de activiteiten die het afgelopen jaar zijn verricht, lees je meer in ons jaarverslag.   Financiële verantwoording In ons jaarverslag vind je een resultatenrekening en een balans.