Geschiedenis

Filadelfia Zending is opgericht in 1953. Tijdens een Pinksterconferentie in Hilversum nam een kleine groep jonge mannen – leden van de zogenaamde Open Vergaderingen van Gelovigen – het initiatief om een zendingskas op te richten.

Ze geloofden dat er vanuit de Vergaderingen op zendingsgebied meer mogelijk moest zijn dan dat er op dat moment gebeurde. Het initiatief kreeg de naam Filadelfia, Nederlands Genootschap ter bevordering van Evangelische Zending in binnen- en buitenland. Op 8 december 1955 werden de statuten goedgekeurd door de minister van justitie.
De oprichters kozen de naam om zijn betekenis: broederliefde.

De Zendingsvereniging Filadelfia –  inmiddels Stichting Filadelfia Zending – ging en gaat het nog steeds om dienstverlening voor zending en evangelisatie. Het Woord van God moet niet alleen binnen Nederland worden gebracht, maar het goede nieuws moet over de hele wereld worden verspreid.
Het eerste zendingsechtpaar – Hans en Gerda Bouwman – werd in 1955 uitgezonden naar Japan. In de loop der jaren werden verschillende andere zendelingen uitgezonden.

Al in 1962 ontstond er een contact met een zendingswerker die niet uit de Vergaderingen van Gelovigen afkomstig was.
In de loop der jaren zijn er meer zendingswerkers bij Filadelfia Zending gekomen die een andere kerkelijke achtergrond hadden. Zij zorgden ervoor dat ook de achterban van Filadelfia Zending breder werd. Een inspirerende samenwerking was het gevolg. De samenwerking met christenen met een verschillende kerkelijke achtergrond was mogelijk doordat Filadelfia Zending geen nadruk legt op kerkelijke verschillen. Juist de eenheid wordt gezocht, waarbij uitgangspunt was de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie. Het doel is het brengen van het evangelie door woorden en daden in binnen- en buitenland.

Wil je meer weten over de geschiedenis van Filadelfia zending?

Bestel dan het boek ‘God werkt door mensen’.


Bestel het gratis boek God werkt door mensen