Bestuursleden en vrijwilligers

Organisatie

Filadelfia Zending is een stichting met een bestuur en een aantal vrijwilligers. Er is geen kantoor met een betaalde staf: alle werkzaamheden worden verricht door (onbezoldigde) bestuursleden en vrijwilligers.

Bestuur

P.A. Verkerk

P.A. Verkerk

voorzitter
A. Klein Haneveld

A. Klein Haneveld

secretaris
L. Bloem

L. Bloem

penningmeester
G.D. Breur

G.D. Breur

M. Pleune

Office Manager
P.Weigand

P. Weigand

H.H. Wortelboer

H.H. Wortelboer

Vrijwilligers

Annemarie Verkerk-van Helden – notulering bestuursvergaderingen
Bart Verkerk – webmaster
David Verkerk – financiële administratie
Arjan Verkerk – FZ Mail
Maaike Tent – vertaalwerk & eindredactie De Band