Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiesverklaring Stichting Filadelfia Zending

Filadelfia Zending (FZ) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
• Persoonlijke informatie die aan FZ is verstrekt door abonnees van onze uitgaven, donateurs, relaties, vrijwilligers, werkers en bestuursleden en
• data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

Filadelfia Zending wil dat mensen in binnen- en buitenland worden bereikt met het evangelie. Daarom steunt Filadelfia Zending missionaire werkers en gemeenten die missionair actief willen zijn. Via haar zendingsmagazine, FZ Mail en nieuwsbrieven roept FZ haar achterban op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Het werk van FZ wordt voornamelijk gefinancierd door giften.

Wij registreren persoonsgegevens (zoals naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan.

Het registreren van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor de FZ Mail of ons zendingsmagazine De Band, als u het contactformulier invult of wanneer u een gift overmaakt, of wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger of als kandidaat-werker. In alle gevallen vragen wij u om daar expliciet toestemming voor te verlenen.

Financiële data en persoonsgegevens worden geregistreerd om uitvoering te kunnen geven aan onze activiteiten (zoals verzending zendingsmagazine De band, FZ Mail, nieuwsbrieven), en voor het voeren van onze administratie.
Van sommige categorieën betrokkenen (vrijwilligers, werkers en bestuursleden) verzamelen wij meer persoonsgegevens om met elkaar te kunnen samenwerken.
FZ verstrekt geen persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden.
FZ heeft de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan het secretariaat van FZ: telefonisch 038-4527933 of per e-mail [email protected]
Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

FZ is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan het secretariaat van FZ, Kamerlingh Onneslaan 36,
8024 CN Zwolle.

E-mail

Wanneer u als abonnee van de FZ Mail of De Band, als informatieaanvrager of op andere wijze uw e-mailadres aan FZ hebt verstrekt, wordt u met FZ Mail geïnformeerd om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.
FZ maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan FZ haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses.

Afmelden De Band of e-mail nieuwsbrieven

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op afmelden bij het Secretariaat van FZ, Kamerlingh Onneslaan 36, 8024 CN Zwolle. telefonisch 038-4527933 of per e-mail [email protected]

Contact met abonnees, donateurs en relaties

FZ informeert haar leden en donateurs over haar werk via zendingsmagazine De Band, per e-mail, post en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van de FZ te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website

FZ gebruikt op haar website cookies.

Een cookie verzamelt geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres of leeftijd, maar kan wel uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag onthouden. Deze voorkeuren worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, of leeftijd, maar aan een IP-adres. Een cookie kan geen persoonlijke gegevens van uw computer ophalen. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

FZ gebruikt cookies om onze websites goed te laten functioneren en om de prestaties ervan te verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies om onze bezoekers-aantallen te meten.

De websites van FZ werken met de volgende typen cookies:

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze websites goed functioneren. Bijvoorbeeld: u logt in op een van onze websites; de cookie functioneert in dat geval als een soort ‘geheugen’, hij onthoudt dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet bij iedere nieuwe pagina die u bezoekt opnieuw in te loggen. Als u de cookie laat staan na het afsluiten van uw browser (veel browsers bieden de mogelijkheid cookies direct bij het afsluiten van de browser te wissen), hoeft u ook bij een nieuw bezoek aan de website niet in te loggen.

Cookies geplaatst door Google analytics

Met de webanalyse-service Google analytics kunnen wij bijhouden hoeveel mensen een bepaalde website of webpagina bezoeken. Zo ontdekken wij welke (onderdelen van onze) websites populair zijn. Ook kunnen we inzicht krijgen in hoe gebruikers zich door onze sites bewegen. Vindt u gemakkelijk wat u zoekt? Of klikt u misschien heel vaak van de ene pagina naar de andere voordat u de pagina vindt die u zocht? Met deze inzichten kunnen wij onze websites verbeteren.

Beveiliging

FZ heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

FZ houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van
persoonsgegevens zijn:
Stichting Filadelfia Zending
t.a.v. de heer A. Klein Haneveld, verantwoordelijk bestuurder voor gegevensbescherming
Kamerlingh Onneslaan 36
8024 CN Zwolle
T : 038 45 27 933
E : [email protected]