Filadeflia maakt zending mogelijk

Zo werkt Filadelfia Zending

FZ wil zending mogelijk maken

Filadelfia Zending is een organisatie die zending mogelijk wil maken. Dit doen we door te adviseren, ondersteunen en hulp te verlenen. We doen dit o.a. voor zendingswerkers die een roeping hebben van God.

Filadelfia Zending

Visie: Zending doen we samen

Filadelfia Zending is een organisatie die als missie evangelieverkondiging heeft. Dit doen we door te adviseren, ondersteunen en hulp te verlenen. We doen dit voor zendingswerkers die een roeping hebben van de Heer. Maar ook zijn we er voor uitzendende gemeenten en thuisfrontcomités, die hulp nodig hebben om zending mogelijk te maken. We doen dit alles met een christelijk perspectief. Ons principe is: Bijbelgetrouwe geloofsverkondiging in woord en daad.

Zending

Wil jij iets betekenen in de zending? 
Of heb je een roeping van God gekregen om de zending in te gaan?

De Band

Een gratis full color magazine over onze werkers en hun projecten

Gratis boek

135 pagina’s boek ‘God werkt door mensen’

Nieuws

Het laatste nieuws van en over onze werkers en hun projecten

Waar is FZ actief

Lees hier waar onze werkers mensen helpen en het evangelie verkondigen