Onze missie en visie

Visie: Zending doen we samen

Filadelfia Zending is een organisatie die als missie evangelieverkondiging heeft. Dit doen we door te adviseren, ondersteunen en hulp te verlenen. We doen dit voor zendingswerkers die een roeping hebben van de Heer. Maar ook zijn we er voor uitzendende gemeenten en thuisfrontcomités, die hulp nodig hebben om zending mogelijk te maken.
We doen dit alles met een christelijk perspectief. Ons principe is: Bijbelgetrouwe geloofsverkondiging in woord en daad.

Missie

We zijn ervan overtuigd dat zending zowel ver weg als juist ook dichtbij nodig is. Daarom zijn we naast andere landen en werelddelen, ook in Nederland actief. Onze zendingswerkers ontmoeten dagelijks mensen.
Elk mens komt met een eigen verhaal. Velen vragen onze hulp en raad. De een biedt een aidskindje aan. De ander vraagt om medische hulp. Weer anderen komen met vragen. Er is veel geestelijke nood en onrecht. Er is veel leegte. Veel mensen lopen vast of worden in de steek gelaten door mensen en goden. Dat is de wereld waarin wij leven.
Door ons te laten zien en horen, geven we aan het Evangelie van Jezus Christus een gezicht. We willen naast mensen staan. Met liefde. Met geduld. Met helpende handen.

God is op zoek naar mensen die eeuwig gered willen worden. Het is onze missie om ons door God te laten gebruiken, zodat deze mensen door missionaire werkers bereikt kunnen worden. Daarom ondersteunen we verschillende soorten projecten. Wij willen het mogelijk maken dat onze missionaire werkers hun roeping kunnen volgen en in die projecten werkzaam kunnen zijn.