Periodieke giften

Je kunt het werk van Filadelfia Zending op een structurele manier steunen met een periodieke schenking voor een periode van minimaal vijf jaar.

Je krijgt dan volledige fiscale aftrekbaarheid en het is eenvoudig te regelen.

Een periodieke gift is een vaste periodieke uitkering met een looptijd van minimaal vijf volle jaren. Je mag zelf bepalen of je het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat je het in 1 keer betaalt, maar je moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar Filadelfia Zending.

De periodieke gift eindigt op een vaste datum of bij overlijden voor deze datum. Er zijn ook nog andere situaties waarbij een gift kan eindigen, zoals bijvoorbeeld: het overlijden van de partner van de gever, het verliezen van je baan of als je arbeidsongeschikt wordt.

Deze soort giften mag je volledig van je inkomen aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting voor het jaar waarin de uitkering plaatsvindt. Hierbij gelden geen minimum- of maximumbedragen.

Je bepaalt zelf de hoogte van het jaarbedrag dat je wilt geven. Hiervoor moet een overeenkomst worden opgesteld. Dat kun je eenvoudig regelen door de overeenkomst te downloaden, te printen, in te vullen en te ondertekenen.

Stuur daarna alle formulieren aan ons secretariaat (Kamerlingh Onneslaan 36, 8024 CN Zwolle).
Wij maken het dan verder voor je in orde en sturen één formulier ondertekend namens Filadelfia Zending aan je terug.

Daarna hoef je alleen nog ieder jaar het vastgestelde bedrag aan ons over te maken.
Maar je kunt ook het machtigingsformulier invullen.
Dan regelt Filadelfia Zending dat ieder jaar het vastgestelde bedrag wordt overgemaakt.

Informatie

Wil je meer informatie hebben? Ons secretariaat wil die graag verstrekken.
Neem ook contact op via het contactformulier.
Als je telefonisch contact wilt hebben, zet dan in het contactformulier je telefoonnummer. Wij zullen dan terug bellen.

Met de links hieronder kun je de benodigde formulieren downloaden.

Filadelfia zending is een door de belastingdienst erkende ANBI-instelling.
Giften en schenkingen zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.