Profiel

Het bestuur van Filadelfia Zending is op zoek naar nieuwe bestuursleden ter versterking van het huidige bestuur. Dit hoeft je geen zeeën van tijd te kosten! Lees hieronder wie we zijn en wat we zoeken.

 

De organisatie

Filadelfia Zending is een organisatie die als missie evangelieverkondiging heeft. Dit doen we door te adviseren, ondersteunen en hulp te verlenen. We doen dit voor zendingswerkers die een roeping hebben van de Heer. Maar ook zijn we er voor uitzendende gemeenten en thuisfrontcomités, die hulp nodig hebben om zending mogelijk te maken. We doen dit alles met een christelijk perspectief. Ons principe is: Bijbelgetrouwe geloofsverkondiging in woord en daad. Onze visie hierbij is: zending doen we met elkaar.

Bestuur algemeen:

De taak van het bestuur  is in algemene zin het besturen van de Stichting. Het bestuur handelt overeenkomstig de vastgestelde statuten. Alles met het doel om de zendingswerkers en hun projecten te faciliteren met adviezen en middelen. De Stichting is afhankelijk van donateurs en sympathisanten en het behoort ook tot de taak van het bestuur om de achterban te enthousiasmeren tot het ondersteunen van de projecten.

Het profiel van een bestuurder:

De (aspirant) bestuurder voelt zich vertegenwoordiger van de Stichting en heeft passie voor zending- en ontwikkelingswerk. De bestuurder heeft ook een aantal specifieke taken binnen het bestuur en is bovenal een teamplayer. Omdat het bestuur nu uitsluitend uit mannen bestaat, is vrouwelijke inbreng erg welkom.

Specifieke vaardigheden:

  • Bij voorkeur enige  bestuurlijke ervaring
  • Communicatief vaardig.
  • Kunnen werken met moderne communicatiemiddelen
  • Kunnen inleven in de positie van de zendingswerker in binnen- en buitenland met haar specifieke culturele kenmerken.

Taken en verantwoordelijkheden:

Omdat de organisatie geen directie heeft, houdt het bestuur zich behalve met haar beleidsmatige verantwoordelijkheden, ook bezig tactische en operationele taken. De operationele werkzaamheden worden voor een groot deel uitgevoerd door vrijwilligers (o.a. secretariaat, website, boekhouding) en  ingehuurde professionals (o.a. drukwerk, expertise op gebied van recht en verzekering)

FZ Bestuurders zijn, naast besturen, verantwoordelijk voor een specifieke portefeuille , waarbij ze gevraagd en ongevraagd de lopende processen/contacten monitoren, sturen en hierover rapporteren. De toedeling is afhankelijk van affiniteit en de competenties van betreffende bestuurders.

Ons aanbod

Werken voor Filadelfia Zending betekent deel uitmaken van een enthousiast team van

bestuurders en vrijwilligers. Het meeste werk wordt thuis gedaan. We houden contact per e-mail en telefoon. 6x per jaar worden bestuursvergaderingen gehouden.  Het gaat om een vrijwilligersfunctie waarvoor geen salaris wordt betaald. Er zijn fiscale mogelijkheden tot aftrek van gemaakte onkosten.

 

Meer informatie

Bel 038-45 27 933 of mail [email protected]  Meer informatie over Filadelfia Zending vind je op www.filadelfia-zending.nl.