Christelijk Centrum Berea

Onze werkers en projecten

Jurau Kocmunda
Even voorstellen
Project
Wat betekent FZ?
Donatie

Christelijk Centrum Berea

Juraj Kocmunda - Slowakije

Mijn naam is Juraj Kocmunda. Ik ben geboren in 1987 in Slowakije, in een Christelijk gezin als het vierde kind van mijn ouders.

Mijn moeder en vader hebben in hun leven een prachtig voorbeeld gegeven van wat het betekent om Christen te zijn. Het spreekt vanzelf dat hun invloed voor mij de weg effende naar het kruis van Christus. Hun woorden en levensstijl lieten mij zien dat leven met Christus werkelijkheid is en dat Hem te volgen de beste en enige richting voor mijn leven is. Toen ik 9 jaar oud was, besloot ik Christus te volgen als mijn Verlosser en mijn Heer. Ik geloofde in Hem en in zijn werk op het kruis, ik beleed mijn zonden en aanvaardde zijn vergeving. Ik wist dat op die dag mijn zonden werden weggewassen en dat ik Gods kind was geworden dat voor altijd bij Hem hoort. Toen ik opgroeide werd mijn relatie met de Heer dieper. En evenzo mijn relatie tot Zijn gemeente en tot het werk van de Heer in al z’n vormen.

Tijdens mijn studie aan een Technische Hogeschool – ik wilde technicus worden en ook automonteur – werd ik benaderd door een van de leiders van de christelijke gemeente in Nove Mesto nad Váhom met het verzoek om in hun gemeente te komen helpen met het jeugdwerk. In die tijd was deze kleine gemeente begonnen met het opzetten van een speciale jeugdgroep in het souterrain van een oud historisch gebouw. De bedoeling was om een plek te creëren waar het evangelie gebracht kon worden aan jonge mensen “van de straat”. Een plek waar ze een goede tijd konden hebben in een christelijke sfeer, zonder alcohol, sigaretten, drugs en andere gevaren waar ze dagelijks aan bloot gesteld worden.

Door de genade van God was ik in staat om naar de stad Novo Mesto te verhuizen zodra ik mijn studie in Bratislava met succes had afgerond en ben ik deel gaan uitmaken van de jeugdleiding onder toezicht van de oudsten van de gemeente. In de loop van de tijd heeft de Heer mijn bediening uitgebreid tot buiten de grenzen van deze plaatselijke gemeente.

Christelijk Centrum Berea

Vanuit het Christelijk Centrum Berea werkt Juraj Kocmunda in Slowakije met een breed taakgebied, met nadruk op jeugdwerk. Naast het jeugdwerk in de christelijke gemeente in Nove Mesto nad Váhom, organiseert hij landelijke jeugdweekenden, verschillende evangelische bijeenkomsten en ook jeugdkampen in de zomer en winter. Verder is hij verantwoordelijk voor het organiseren van zomerseminars waar onderwijs wordt gegeven door verschillende Bijbelleraren uit de Tsjechische Republiek en andere landen.

Juraj Kocmunda ontvangt zijn inkomen van Kresťanské centrum BEREA (Christelijk Centrum Berea) in Slowakije. Filadelfia Zending ondersteunt het Christelijk Centrum Berea hiervoor.

Hoewel Slowakije lid is van de Europese Unie en de economische situatie sinds het einde van het communisme sterk is verbeterd, is het voor de kleine gemeenten in Slowakije die samen Christian Centre Berea hebben gevormd, nog altijd moeilijk om hem te onderhouden.
Filadelfia Zending maakt de inzet van Juraj mogelijk door de salariskosten van Juraj aan het Christelijk Centrum Berea te betalen.

Uw donatie

Uw giften maken het mogelijk om werkers en projecten te ondersteunen.

Gebruik onderstaand formulieren en betaal met iDEAL of via een SEPA machtiging.

Ja, ik help graag en steun via Filadelfia via een éénmalige gift

Uw gift veilig via iDEAL
Eenmalige gift iDEAL
Hoe werkt het?

  • Het is mogelijk om een gift te doen voor een specifieke bestemming. Wilt u dit niet kies dan voor Algemene bestemming.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Hoe werkt het?

Hoe werkt iDEAL?

Als u via onze website een eenmalige gift doet met iDEAL, dan betaalt u via de mobiel bankieren app of de internetbankieromgeving van uw eigen bank. Als u het formulier op onze website invult, dan vult u eerst enkele gegevens in zoals uw naam en de bestemming, die wij nodig hebben om te weten wie de gift overmaakt en waarvoor die gift bestemd is. Daarna kiest u bij welke bank uw rekening loopt. Dan gaat u naar de internetomgeving van uw bank.

Is het veilig?

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online betalen. U betaalt iDEAL is namelijk een directe online overboeking van uw bankrekening naar de bankrekening van Filadelfia Zending

Ik wil meer weten

Meer informatie vindt u op de website van iDEAL

Ja, ik help graag en steun via Filadelfia via een machtiging

Uw gift via SEPA machtiging
Machtiging via SEPA
Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Hoe werkt een machtiging?

Als u het machtigingsformulier invult, dan geeft u aan Stichting Filadelfia Zending toestemming om geld van uw rekening af te schrijven via een Europese incasso.
Verder geeft u uw bank toestemming om een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van Stichting Filadelfia Zending.
Filadelfia Zending stuurt dan net zo vaak als u in de machtiging heeft aangegeven een incasso-opdracht aan uw bank. Uw bank voert deze opdracht uit en maakt het opgegeven bedrag over aan Filadelfia Zending.

Kan ik mijn doorlopende machtiging intrekken?

Als u uw incassomachtiging wilt intrekken, neem dan contact op met het secretariaat van Filadelfia Zending: [email protected] .

Mijn bankrekeningnummer is veranderd. Wat moet ik doen?

Een nieuw rekeningnummer kunt u op twee manieren doorgeven:
Neem contact op met het secretariaat van Filadelfia Zending: [email protected] en geef uw nieuwe bankrekeningnummer door. Als u een nieuwe bankrekening heeft geopend, kunt u ook gebruik maken van de Overstapservice van de Nederlandse banken. Neem daarvoor contact op met uw nieuwe bank.


Ik ben het niet eens met de afschrijving

Als u een machtiging heeft afgegeven, kan deze tot 8 weken na betaling worden teruggeboekt (gestorneerd) bij uw eigen bank.

Ook interessant