Christian Resource Centre

Onze werkers en projecten

Kovina en Gertrude Mutenda
Even voorstellen
Project
Wat betekent FZ?
Donatie

Christian Resource Centre

Kovina en Gertrude Mutenda - Zambia

Kovina en Gertrude Mutenda zijn beide fulltimers in Christelijk werk.
Kovina is directeur van het Christian Resource Centre. Hij doet hiervoor ook het meeste administratieve werk. Verder is hij bestuurslid van de Bijbelschool in Samfya en voorzitter van de directieraad van Calvary Radio. Daarnaast is hij actief als Bijbelleraar.

Gertrude heeft een bediening onder vrouwen als leraar en coördinator van vrouwenconferenties

Christian Resource Centre

Christian Resource Centre is een kleine organisatie met een beperkt budget die gerund wordt door enkele vrijwilligers en een ‘Executive Director’ die ook onbezoldigd vrijwilliger is. Het CRC is een lokaal – Zambiaans – initiatief dat ook volledig door Zambianen wordt uitgevoerd. Er zijn geen westerlingen bij betrokken die relatief veel geld kosten en maar een beperkt aantal jaren blijven, mooie beleidsplannen schrijven en dan weer vertrekken.

Kleinschalig

De kleinschaligheid is bijna aandoenlijk. In de jaarrekening wordt iedere ontvangst op naam van de gever verantwoord, ook de gift van 90 dollar van een mevrouw uit de Verenigde Staten. Aan de uitgavenkant is dan precies beschreven wat er voor die gift is aangeschaft. Geen dure infrastructuur, wel lage kosten, lokale betrokkenheid en verantwoording.
Zambia is een dunbevolkt, arm land in zuidelijk Afrika. Behalve de belangrijke hoofdwegen zijn wegen niet verhard. Door de armoede van een groot deel van de bevolking is fondswerving erg moeilijk. Het CRC probeert dan ook in het buitenland fondsen te werven.

Wat doet het CRC?

Het CRC stelt materialen ter beschikking aan Zambiaanse evangelisten. Materialen als fietsen, slaapzakken, muskietennetten, veldbedden en tenten. Hierdoor zijn langere tochten mogelijk, kunnen ze zich sneller verplaatsen en onderweg in hun eigen onderdak voorzien.
Het CRC verzorgt jaarlijks opleidingsseminars voor fulltimers met thema’s als evangelisatie, prediking en pastoraat en ook praktische zaken als agrarische vaardigheden.
Daarnaast verstrekt het CRC studieboeken en sponsort kinderen van fulltime werkers voor hun onderwijsbenodigdheden.

Ook begeleidt het CRC zendingsprojecten van Zambiaanse kerken en probeert daarvoor fondsen te werven.

Wat betekent FZ voor Kovina en Gertrude Mutenda?

Uw bijdrage stelt Kovina en Gertrude Mutenda in staat om hun werk uit te voeren. Voor hun levensonderhoud zijn ze namelijk afhankelijk van giften. Filadelfia Zending draagt bij in de kosten voor hun levensonderhoud.

Wat betekent FZ voor het Christian Resource Centre?

Door uw bijdragen kan het Christian Resource Centre meer evangelisten ondersteunen met materialen of geld. Het Christian Resource Centre is volledig afhankelijk van giften. Omdat veel christenen arm zijn, ontvangt het Christian Resource Centre vanuit Zambia maar weinig geld. Zonder buitenlandse hulp kan het CRC niet functioneren.

Uw donatie

Uw giften maken het mogelijk om werkers en projecten te ondersteunen.

Gebruik onderstaand formulieren en betaal met iDEAL of via een SEPA machtiging.

Ja, ik help graag en steun via Filadelfia via een éénmalige gift

Uw gift veilig via iDEAL
Eenmalige gift iDEAL
Hoe werkt het?

  • Het is mogelijk om een gift te doen voor een specifieke bestemming. Wilt u dit niet kies dan voor Algemene bestemming.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Hoe werkt het?

Hoe werkt iDEAL?

Als u via onze website een eenmalige gift doet met iDEAL, dan betaalt u via de mobiel bankieren app of de internetbankieromgeving van uw eigen bank. Als u het formulier op onze website invult, dan vult u eerst enkele gegevens in zoals uw naam en de bestemming, die wij nodig hebben om te weten wie de gift overmaakt en waarvoor die gift bestemd is. Daarna kiest u bij welke bank uw rekening loopt. Dan gaat u naar de internetomgeving van uw bank.

Is het veilig?

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online betalen. U betaalt iDEAL is namelijk een directe online overboeking van uw bankrekening naar de bankrekening van Filadelfia Zending

Ik wil meer weten

Meer informatie vindt u op de website van iDEAL

Ja, ik help graag en steun via Filadelfia via een machtiging

Uw gift via SEPA machtiging
Machtiging via SEPA
Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Hoe werkt een machtiging?

Als u het machtigingsformulier invult, dan geeft u aan Stichting Filadelfia Zending toestemming om geld van uw rekening af te schrijven via een Europese incasso.
Verder geeft u uw bank toestemming om een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van Stichting Filadelfia Zending.
Filadelfia Zending stuurt dan net zo vaak als u in de machtiging heeft aangegeven een incasso-opdracht aan uw bank. Uw bank voert deze opdracht uit en maakt het opgegeven bedrag over aan Filadelfia Zending.

Kan ik mijn doorlopende machtiging intrekken?

Als u uw incassomachtiging wilt intrekken, neem dan contact op met het secretariaat van Filadelfia Zending: [email protected] .

Mijn bankrekeningnummer is veranderd. Wat moet ik doen?

Een nieuw rekeningnummer kunt u op twee manieren doorgeven:
Neem contact op met het secretariaat van Filadelfia Zending: [email protected] en geef uw nieuwe bankrekeningnummer door. Als u een nieuwe bankrekening heeft geopend, kunt u ook gebruik maken van de Overstapservice van de Nederlandse banken. Neem daarvoor contact op met uw nieuwe bank.


Ik ben het niet eens met de afschrijving

Als u een machtiging heeft afgegeven, kan deze tot 8 weken na betaling worden teruggeboekt (gestorneerd) bij uw eigen bank.

Ook interessant