Evangelisatieproject Albina

Onze werkers en projecten

Even voorstellen
Project
Wat betekent FZ?
Donatie

Evangelisatieproject Albina

Els Sussenbach, Ruben en Jeanine Setropawiro, met Amy en Jordy - Suriname

Uitgezonden en ondersteund door Filadelfia Zending, werkten Rob en Els Sussenbach sinds 1966 in Albina, het grensstadje in het oosten van de Republiek Suriname en Frans Guyana.

Op 8 september 2017 is Rob Sussenbach op 76-jarige leeftijd door zijn Heer en Heiland thuisgehaald. Rob was de laatste periode van zijn leven ernstig ziek.

Het werk wordt voortgezet door Els Sussenbach en door haar schoonzoon en dochter Ruben en Jeanine Setropawiro-Sussenbach, in samenwerking met de lokale oudsten van de kleine zelfstandige gemeenten aan beide zijden van de Marowijnerivier. Filadelfia Zending blijft met hen verbonden

Els Sussenbach en haar schoonzoon en dochter Ruben en Jeanine Setropawiro-Sussenbach,

Werken voor Evangelisatieproject Albina.

De eerste jaren dat Rob en Els Sussenbach als zendingwerkers actief waren, kenmerkten zich door evangelisatiewerk in de dorpen langs de grensrivier de Marowijne, met name onder de Karaïeb-indianen (nu: Inheemsen) en op de savanne onder een andere Indianenstam, de Arowakken.

Daarna kwam de noodzaak tot het stichten van plaatselijke gemeentes in de dorpen, waarbij de bouw van een Bijbelcentrum met functionele taken werd gerealiseerd. De Bijbelschool met een vormingsprogramma was voor leiders en oudsten van verschillende met hen verbonden gemeenten. Na de binnenlandse oorlog in 1992 breidde het werk zich uit onder de Marrons (nakomelingen van gevluchte slaven uit Afrika). Een deel van de inheemse gelovigen is tijdens de strijd naar Frans Guyana gevlucht en heeft daar het gemeenteleven gecontinueerd en uitgebreid.

Ook het kinder- en jeugdwerk heeft steeds een voorname plaats in de zendingsarbeid gehad. Dit heeft geleid tot bemoeienis met het onderwijs, dat na de oorlog door hun dochter Jeanine ter hand is genomen. Vanaf 2005 tot 2012 waren Jeanine en haar man Ruben verantwoordelijk voor het internaat van leerlingen voor voortgezet onderwijs. Vanwege plotseling veranderde inzichten van de overheid, die ingrijpend voor het internaat zouden zijn, heeft het bestuur van de gemeente besloten – voor onbepaalde tijd – tot sluiting van het internaat over te gaan. Het kinder- en jeugdwerk leidt hier niet onder. In tegendeel, het werk breidt zich uit. Veel verantwoordelijkheden zijn overgedragen aan Jeanine en Ruben Setropawiro (dochter en schoonzoon van Rob en Els) en de lokale oudsten van de gemeenten.

Mede dankzij de giften die speciaal voor dit project worden gegeven, kan het werk doorgaan. Het geld wordt besteed aan het ondersteunen en bijstaan van lokale werkers en de zelfstandige gemeenten in het Marowijnegebied.

Uw donatie

Uw giften maken het mogelijk om werkers en projecten te ondersteunen.

Gebruik onderstaand formulieren en betaal met iDEAL of via een SEPA machtiging.

Ja, ik help graag en steun via Filadelfia via een éénmalige gift

Uw gift veilig via iDEAL
Eenmalige gift iDEAL
Hoe werkt het?

  • Het is mogelijk om een gift te doen voor een specifieke bestemming. Wilt u dit niet kies dan voor Algemene bestemming.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Hoe werkt het?

Hoe werkt iDEAL?

Als u via onze website een eenmalige gift doet met iDEAL, dan betaalt u via de mobiel bankieren app of de internetbankieromgeving van uw eigen bank. Als u het formulier op onze website invult, dan vult u eerst enkele gegevens in zoals uw naam en de bestemming, die wij nodig hebben om te weten wie de gift overmaakt en waarvoor die gift bestemd is. Daarna kiest u bij welke bank uw rekening loopt. Dan gaat u naar de internetomgeving van uw bank.

Is het veilig?

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online betalen. U betaalt iDEAL is namelijk een directe online overboeking van uw bankrekening naar de bankrekening van Filadelfia Zending

Ik wil meer weten

Meer informatie vindt u op de website van iDEAL

Ja, ik help graag en steun via Filadelfia via een machtiging

Uw gift via SEPA machtiging
Machtiging via SEPA
Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Hoe werkt een machtiging?

Als u het machtigingsformulier invult, dan geeft u aan Stichting Filadelfia Zending toestemming om geld van uw rekening af te schrijven via een Europese incasso.
Verder geeft u uw bank toestemming om een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van Stichting Filadelfia Zending.
Filadelfia Zending stuurt dan net zo vaak als u in de machtiging heeft aangegeven een incasso-opdracht aan uw bank. Uw bank voert deze opdracht uit en maakt het opgegeven bedrag over aan Filadelfia Zending.

Kan ik mijn doorlopende machtiging intrekken?

Als u uw incassomachtiging wilt intrekken, neem dan contact op met het secretariaat van Filadelfia Zending: [email protected] .

Mijn bankrekeningnummer is veranderd. Wat moet ik doen?

Een nieuw rekeningnummer kunt u op twee manieren doorgeven:
Neem contact op met het secretariaat van Filadelfia Zending: [email protected] en geef uw nieuwe bankrekeningnummer door. Als u een nieuwe bankrekening heeft geopend, kunt u ook gebruik maken van de Overstapservice van de Nederlandse banken. Neem daarvoor contact op met uw nieuwe bank.


Ik ben het niet eens met de afschrijving

Als u een machtiging heeft afgegeven, kan deze tot 8 weken na betaling worden teruggeboekt (gestorneerd) bij uw eigen bank.

Ook interessant