Project ‘In de Wijngaard’

Onze werkers en projecten

Cees en Joke Terpstra
Even voorstellen
Project
Wat betekent FZ?
Donatie

Project ‘In de Wijngaard’

Cees en Joke Terpstra - Nederland

Cees Terpstra is fulltime werkzaam in dienst van het evangelie. De belangrijkste activiteiten van Cees zijn prediking, het geven van Bijbelstudies, ouderen- en ziekenpastoraat en evangelisatiewerk.
Met zijn vrouw Joke – die hem op de achtergrond trouw steunt – volgde hij de opleiding aan de Evangelische Bijbelschool. Direct na hun afstuderen in 1975 zijn ze begonnen als fulltimer.
De Heer heeft hen door al de jaren heen bijzonder bevestigd.

Uw giften maken het mogelijk dat Cees zich kan inzetten voor Project ‘In de Wijngaard’. Filadelfia Zending financiert dit uit giften die specifiek voor dit project zijn gegeven, alsmede uit de vrije middelen als te weinig specifieke giften voor het project worden ontvangen.
Mede door de ondersteuning die Filadelfia Zending geeft, is het mogelijk dat Cees al vele jaren Zijn gemeente fulltime kan dienen door zijn werkzaamheden voor het project ‘In de Wijngaard’.

Hiertoe worden onder meer de volgende activiteiten verricht.

  • meewerken aan evangelisatiecampagnes, persoonlijk evangelisatie,
  • ondersteuning van kerken en geloofsgemeenschappen bij evangelisatie;
  • ondersteuning van kerken en geloofsgemeenschappen door prediking en eventueel het verrichten van andere voorgangerstaken
  • bijstand in het pastoraat

De activiteiten van Cees

Prediking

Cees heeft goede contacten met verschillende gemeenten in het land. Daarom is hij iedere zondag onderweg om ergens met het Woord van God te dienen.

Bijbelstudie

Op diverse plaatsen in het land geeft Cees Bijbelstudies. De ene keer wordt een Bijbelboek bestudeerd, de andere keer een bepaald onderwerp. Cees vindt het erg belangrijk dat christenen Gods Woord leren kennen en dat gebruiken als leidraad in hun leven.

Pastorale zorg

Cees ervaart dat God ook het bezoeken en pastoraal begeleiden van ouderen en zieken op zijn hart heeft gelegd. Met name onder ouderen is er erg veel eenzaamheid. Hij ervaart het als een bijzondere zegen als hij hen geestelijk kan ondersteunen, soms tot aan het sterven toe. Dan wordt er ook regelmatig een beroep op hem gedaan voor de leiding van een rouwdienst.

Evangelisatie en conferenties

Evangelisatie-activiteiten van Cees zijn onder meer het leiden van evangelisatie-tentcampagnes en het spreken tijdens conferenties.

Hoewel Cees en Joke een AOW-uitkering ontvangen, zet is Cees zich nog steeds in voor Project ‘In de Wijngaard’.

Giften die voor dit project worden gegeven, vormen een aanvulling op de AOW-uitkering die Cees en Joke ontvangen en zin een bijdrage in de kosten die hij voor het project maakt..

Uw donatie

Uw giften maken het mogelijk om werkers en projecten te ondersteunen.

Gebruik onderstaand formulieren en betaal met iDEAL of via een SEPA machtiging.

Ja, ik help graag en steun via Filadelfia via een éénmalige gift

Uw gift veilig via iDEAL
Eenmalige gift iDEAL
Hoe werkt het?

  • Het is mogelijk om een gift te doen voor een specifieke bestemming. Wilt u dit niet kies dan voor Algemene bestemming.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Hoe werkt het?

Hoe werkt iDEAL?

Als u via onze website een eenmalige gift doet met iDEAL, dan betaalt u via de mobiel bankieren app of de internetbankieromgeving van uw eigen bank. Als u het formulier op onze website invult, dan vult u eerst enkele gegevens in zoals uw naam en de bestemming, die wij nodig hebben om te weten wie de gift overmaakt en waarvoor die gift bestemd is. Daarna kiest u bij welke bank uw rekening loopt. Dan gaat u naar de internetomgeving van uw bank.

Is het veilig?

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online betalen. U betaalt iDEAL is namelijk een directe online overboeking van uw bankrekening naar de bankrekening van Filadelfia Zending

Ik wil meer weten

Meer informatie vindt u op de website van iDEAL

Ja, ik help graag en steun via Filadelfia via een machtiging

Uw gift via SEPA machtiging
Machtiging via SEPA
Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Hoe werkt een machtiging?

Als u het machtigingsformulier invult, dan geeft u aan Stichting Filadelfia Zending toestemming om geld van uw rekening af te schrijven via een Europese incasso.
Verder geeft u uw bank toestemming om een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van Stichting Filadelfia Zending.
Filadelfia Zending stuurt dan net zo vaak als u in de machtiging heeft aangegeven een incasso-opdracht aan uw bank. Uw bank voert deze opdracht uit en maakt het opgegeven bedrag over aan Filadelfia Zending.

Kan ik mijn doorlopende machtiging intrekken?

Als u uw incassomachtiging wilt intrekken, neem dan contact op met het secretariaat van Filadelfia Zending: [email protected] .

Mijn bankrekeningnummer is veranderd. Wat moet ik doen?

Een nieuw rekeningnummer kunt u op twee manieren doorgeven:
Neem contact op met het secretariaat van Filadelfia Zending: [email protected] en geef uw nieuwe bankrekeningnummer door. Als u een nieuwe bankrekening heeft geopend, kunt u ook gebruik maken van de Overstapservice van de Nederlandse banken. Neem daarvoor contact op met uw nieuwe bank.


Ik ben het niet eens met de afschrijving

Als u een machtiging heeft afgegeven, kan deze tot 8 weken na betaling worden teruggeboekt (gestorneerd) bij uw eigen bank.

Ook interessant