Project Kinderwerk Brazilië

Onze werkers en projecten

Even voorstellen
Project
Wat betekent FZ?
Donatie

Project Kinderwerk Brazilië

Bernard en Susanne Cloosterman - Brazilië

Wij zijn Bernard en Susanne Cloosterman. Sinds september 2013 hebben wij Nederland verlaten en wonen we in Brazilië. Tot december 2021 waren we werkzaam bij Stichting Kinderwerk Horeb Brazilië, een organisatie die zich inzet voor kwetsbare kinderen.
Begin 2022 zijn we verhuisd naar de stad Timóteo en zijn we ons, d.m.v. cursussen en studie, aan het voorbereiden om op een andere plek het evangelie te verkondigen. We denken aan de Amazone of een andere plaats in Brazilië, waar meer armoede is en waar het evangelie nog (bijna) niet heeft geklonken. Hoewel onze visie altijd was dat wij een vader- en moederfiguur wilden zijn voor kinderen in nood, is de afgelopen jaren een verlangen gegroeid om niet alleen met kinderen te werken, maar met de hele familie. Daarnaast willen we meer samenwerken met de plaatselijke kerk. We willen ons richten op evangelisatie en discipelschap.

Meer informatie:  bernardensusanne.blogspot.com

2013-2021

Van 2013 tot 2021 hebben wij ons als vrijwilligers ingezet voor Stichting Kinderwerk Horeb Brazilië. Vanaf 2016 waren we, samen met de Nederlandse zendelinge Netty Zeeders en een Braziliaanse team, verantwoordelijk voor het semi-internaat. Een dagopvang voor kwetsbare kinderen. Deze kinderen komen uit wijken waar veel bewoners te kampen hebben met armoede, werkeloosheid, criminaliteit, drugs en prostitutie. Kortom geen veilige omgeving om als kind op te groeien. Het semi-internaat biedt een gezonde maaltijd, hulp bij huiswerk, tijd om te spelen, maar bovenal horen ze het evangelie. Hoewel wij niet meer werkzaam zijn op dit project, draait het semi-internaat nog wel. Aangezien we in de buurt wonen, komen we er zeker nog af en toe op bezoek.

2022

Na een lange tijd betrokken te zijn geweest, ervoeren wij Gods leiding om eind 2021 afscheid te nemen van Horeb. Allebei hebben we een groot verlangen om aan de slag te gaan op een plek in Brazilië waar meer armoede is en waar het evangelie nog (bijna) niet heeft geklonken. Op dit moment zijn we ons aan het voorbereiden op deze volgende stap. Bernard studeert theologie aan het baptistenseminarium om zich voor te bereiden als pastor (voorganger). Ter verdieping volgt Susanne een aantal vakken op hetzelfde seminarium ter verdieping. Daarnaast heeft ze meerdere cursussen gevolgd over seksueel kindermisbruik. Door deze cursussen heeft ze een weerbaarheidstraining kunnen ontwikkelen om kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik. Deze trainingen worden gegeven op scholen en in kerken. Naast onze studies hebben we in onze kerk een bijbelkinderclub opgericht. Dit evangelisatieproject is voor kinderen van vier tot tien jaar oud. Het is ons verlangen om lokale mensen te trainen, zodat de bijbelkinderclub door zal gaan op het moment dat wij afscheid zullen nemen en elders in Brazilië aan de slag gaan.

Uw giften maken het mogelijk dat Bernard en Susanne zich kunnen inzetten in Brazilië.

Zij vertellen hierover: “Filadelfia Zending financiert onze toelage uit giften die speciaal voor dit project zijn gegeven. De toelage is bedoeld om in ons levensonderhoud te voorzien. Filadelfia Zending begeleidt ons met name administratief. Ze zijn niet verantwoordelijk voor ons inkomen, maar zorgen ervoor dat de giften, die voor ons bestemd zijn, maandelijks bij ons terecht komen. Daarnaast kunnen we altijd bij hen terecht voor advies. Het is fijn dat we een organisatie achter ons hebben staan waar we op kunnen terugvallen.”

Uw donatie

Uw giften maken het mogelijk om werkers en projecten te ondersteunen.

Gebruik onderstaand formulieren en betaal met iDEAL of via een SEPA machtiging.

Ja, ik help graag en steun via Filadelfia via een éénmalige gift

Uw gift veilig via iDEAL
Eenmalige gift iDEAL
Hoe werkt het?

  • Het is mogelijk om een gift te doen voor een specifieke bestemming. Wilt u dit niet kies dan voor Algemene bestemming.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Hoe werkt het?

Hoe werkt iDEAL?

Als u via onze website een eenmalige gift doet met iDEAL, dan betaalt u via de mobiel bankieren app of de internetbankieromgeving van uw eigen bank. Als u het formulier op onze website invult, dan vult u eerst enkele gegevens in zoals uw naam en de bestemming, die wij nodig hebben om te weten wie de gift overmaakt en waarvoor die gift bestemd is. Daarna kiest u bij welke bank uw rekening loopt. Dan gaat u naar de internetomgeving van uw bank.

Is het veilig?

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online betalen. U betaalt iDEAL is namelijk een directe online overboeking van uw bankrekening naar de bankrekening van Filadelfia Zending

Ik wil meer weten

Meer informatie vindt u op de website van iDEAL

Ja, ik help graag en steun via Filadelfia via een machtiging

Uw gift via SEPA machtiging
Machtiging via SEPA
Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Hoe werkt een machtiging?

Als u het machtigingsformulier invult, dan geeft u aan Stichting Filadelfia Zending toestemming om geld van uw rekening af te schrijven via een Europese incasso.
Verder geeft u uw bank toestemming om een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van Stichting Filadelfia Zending.
Filadelfia Zending stuurt dan net zo vaak als u in de machtiging heeft aangegeven een incasso-opdracht aan uw bank. Uw bank voert deze opdracht uit en maakt het opgegeven bedrag over aan Filadelfia Zending.

Kan ik mijn doorlopende machtiging intrekken?

Als u uw incassomachtiging wilt intrekken, neem dan contact op met het secretariaat van Filadelfia Zending: [email protected] .

Mijn bankrekeningnummer is veranderd. Wat moet ik doen?

Een nieuw rekeningnummer kunt u op twee manieren doorgeven:
Neem contact op met het secretariaat van Filadelfia Zending: [email protected] en geef uw nieuwe bankrekeningnummer door. Als u een nieuwe bankrekening heeft geopend, kunt u ook gebruik maken van de Overstapservice van de Nederlandse banken. Neem daarvoor contact op met uw nieuwe bank.


Ik ben het niet eens met de afschrijving

Als u een machtiging heeft afgegeven, kan deze tot 8 weken na betaling worden teruggeboekt (gestorneerd) bij uw eigen bank.

Ook interessant