Filadelfia Zending

Wat vindt u ervan?

Voor het informeren van u als betrokkene bij Filadelfia Zending en bij onze werkers gebruiken we verschillende middelen, zoals de website, het magazine De Band en e-mail. We zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om te verbeteren. Daarom willen we graag weten wat u vindt van onze communicatiemiddelen.

Met meer inzicht in de samenstelling van onze lezersgroep kunnen we tot een betere afstemming komen. Wilt u daarom de enquête invullen die u vindt hieronder
https://www.filadelfia-zending.nl/enquete

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Herman Wortelboer
Voorzitter Filadelfia Zending

Ook interessant