Filadelfia Zending

Thuis achter je laptop of pc met zending bezig zijn?

Bij Filadelfia zending kan dat! Wij zoeken een webredacteur (m/v). De webredacteur zorgt voor het maken en/of bewerken van content op website van Filadelfia Zending (FZ), zodat de informatie juist, actueel en aantrekkelijk gepresenteerd wordt.
Bij FZ maak je deel uit van een enthousiast team van bestuurders en vrijwilligers. Het meeste werk wordt thuis gedaan. We houden contact per e-mail, telefoon of Skype. Zes keer per jaar worden bestuursvergaderingen gehouden, waarbij de webredacteur incidenteel kan aansluiten. Het gaat om een vrijwilligersfunctie waarvoor geen salaris wordt betaald. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Misschien is deze functie niets voor jou, maar ken je iemand die er geknipt voor is. Laat haar of hem dan dit bericht lezen!

Het functieprofiel van de webredacteur vindt je hier. Meer informatie over Filadelfia Zending vind je op deze website.

Ook interessant