Barend Bloem

FZ-werkers en de coronacrisis Barend Bloem

Wees goedsmoeds in tijd van voorspoed, maar denk op de kwade dag: ook deze heeft God gemaakt evenzeer als die; immers kan de mens van de toekomst niets ontdekken. (Prediker 7: 14)

…  doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; … al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. (Johannes 16: 13)

Ik ben weer thuis!

Het spande er om of ik na ruim acht weken op de geplande tijd huiswaarts kon keren. In verband met de vastgestelde coronabesmettingen ging de grens Frans Guyana/Suriname dicht en dreigde het luchtruim gesloten te worden.

Kort na afloop van de reguliere dienst op zondag 15 maart kwam de gendarmerie met de mededeling dat elke publieke bijeenkomst werd verboden …

Ik ben dankbaar dat ik toch nog in Suriname kon komen en de volgende dag een taxi vond naar Paramaribo. Dankbaar dat ik met de geplande vlucht naar huis kon keren en mijn geliefden weer kon ontmoeten. Ik kon ook nog net voor de sluiting van de zorginstellingen een bezoek brengen aan mijn moeder.

Dankbaar, met gemengde gevoelens!  Na een tijd van ontmoeting en bemoediging liet ik de broeders en zusters in Frans Guyana/Suriname achter in een zgn. “lockdown” situatie.  Via de sociale media houden we contact en kunnen we elkaar bemoedigen.

Ook interessant